Har du problemer med hørelsen?

Du kan få undervisning, og hjælp ifm. dit høreapparat, hørelidelser og afprøve høretekniske hjælpemidler