Gå til hovedindhold

Har du fået konstateret Ménières?

Du kan få rådgivning og vejledning i, hvordan du kan blive bedre til at tackle de gener, som sygdommen Menieres kan give.

 • Læs op

Indhold

  Ménières er en sjælden sygdom i øret og er karakteriseret ved pludselige og voldsomme anfald af svimmelhed, kvalme, høretab, tinnitus og trykken for ørerne.

  Man kender ikke præcis årsagen til Ménières sygdom, men man mener, at den skyldes en forstyrrelse i det indre øre.

  Ménières sygdom udvikler sig meget forskelligt fra person til person. Nogle oplever få anfald og ingen varig nedsættelse af hørelsen, andre oplever mange anfald og en væsentlig hørenedsættelse og en generende tinnitus

  Der findes ingen effektiv behandling af Ménières sygdom. Man ved dog, at for 80 % ” brænder” sygdommen ud. Det tager dog ofte mange år, og de fleste har i løbet af sygdommen udviklet en væsentlig hørenedsættelse og tinnitus.  Læs mere om Ménières Sygdom:

  Høreforeningen - viden om Ménières