Gå til hovedindhold

Kognitive kommunikations-vanskeligheder

Kognitive kommunikations-vanskeligheder kommer til udtryk ved, at du har svært ved at bruge sproget.

 • Læs op

Indhold

  Det kan være, at du eller din pårørende oplever, at du har en nedsat evne til at strukturere samtaler og kommunikere på en hensigtsmæssig måde. 

  Det kan f.eks. være at du har svært ved: 

  • At starte en samtale 
  • At forstå og indgå i en samtale, da der opstår misforståelser 
  • At holde opmærksomheden i en samtale 
  • At blive ved samme emne i en samtale
  • At forstå humor og ironi
  • At forstå kropssprog og mimik 

  Kognitive kommunikationsvanskeligheder kan ofte være mere synlige for dine pårørende end for dig selv. 

  Hvordan får du hjælp? 

  I Taleteamet tilbyder vi udredning, undervisning, rådgivning og vejledning. 
  Dit forløb hos os tilrettelægges individuelt og tilpasses til dine udfordringer og ønsker.

  Det er muligt at du er blevet henvist til os fra hospital eller genoptræningscenter. Er det ikke tilfældet, er du velkommen til selv at tage kontakt til os.

  Telefon: 76 29 72 21
  Talekonsulenternes telefontid: onsdag kl. 11-12

  Send sikker post (kræver NemID)

  Der er forskellige grader af kognitive kommunikationsvanskeligheder.

  Let grad er kendetegnet ved vanskeligheder ved at:

  • producere og forstå tale når du er træt
  • følge med i samtalen, når der er distraktioner (f.eks. støj eller aktiviteter i nærheden)
  • blive ved samme emne (skifter samtaleemne hyppigt)

  Der er forskellige grader af kognitive kommunikationsvanskeligheder.

  Svær grad er kendetegnet ved vanskeligheder ved at:

  • skifte opmærksomhed fra én samtalepartner til en anden
  • forstå humor
  • forstå samtaler (misforstår ofte)
  • holde opmærksomheden i samtalen
  • forstå kropssprog og aflæse mimik. 
  • bruge relevant mimik og kropssprog
  • starte en samtale (manglende initiativ)
  • vurdere/sortere i, hvad der er de vigtigste informationer
  • fortælle en historie kronologisk

  Som pårørende er der flere ting, du kan gøre for at hjælpe for at få en god samtalesituation:

  • Vær opmærksom på, at rammerne for samtalen er gode (mindsk støj, vælg et godt tidspunkt på dagen ift. energiniveau mv.) 
  • Hjælp med at holde en struktur for samtalen og holde fokus på emnet 
  • Vær tydelig omkring samtaleemne; særligt ved emneskift (”nu taler vi om…”) 
  • Opsummér væsentlige pointer undervejs