Skip Navigation

Oplever du at være overfølsom over for lyd?

Hyperacusis - også kaldet lydfølsomhed - kan opleves af både normalthørende og mennesker med hørenedsættelse.

Hverdagslyde opleves irriterende og distraherende. Et normalt støjniveau føles meget højt og måske endda smertefuldt.

Der kan være mange årsager til, at du oplever at være overfølsom over for lyd. Det kan bl.a. komme i forbindelse med en hørenedsættelse, tinnitus, stress, støjskader, hovedskader osv. 

Vi kan tilbyde dig rådgivning og vejledende samtaler.
Medbring høreprøve og eventuelt henvisning fra ørelæge.

Læs mere om lydfølsomhed

 
Billede af kvinde

Kontakt os

Høreteamet

Center for Kommunikation og Teknologi 
Langballe 6 
8700 Horsens
Telefon: 76 29 72 21
Alle hverdage kl. 8.30 - 12.00

Kontakt en hørekonsulent direkte: 
Hverdage kl. 8.30 - 9.30